Aan de Glashaven

Naar ontwerp van architect D. Dürrer heeft de N.V. Bouwmij. W.A. & A. v.d. Velden aan de Glashaven een omvangrijk bedrijfspand gebouwd, dat als beleggingsobject is aangekocht door het Nederlands Landbouwfonds. Het thans bijna voltooide gebouw is reeds gedeeltelijk betrokken, o.m. door het Dordts Assurantiebedrijf en de accountantsdienst van de Belastingen.

Van de Glashaven is nu alleen de hoek Wijnhaven nog onbebouwd. Op dit perceel grond zal eveneens een bedrijfspand worden opgetrokken, waarvoor evenwel nog rijksgoedkeuring moet worden verkregen.

uit:
De Maasstad
oktober 1959