Ahrend gaat bouwen aan de Westblaak

Nog dit jaar zal de NV Ahrend (in kantoorbenodigdheden)’ beginnen met de bouw van een nieuw pand aan de Westblaak, hoek Karel Doormanstraat. De Rijksgoedkeuring op dit plan is verkregen. Het gebouw zal een frontlengte van 28 meter krijgen, terwijl de tweede wand, naar de straat toegekeerd 26 meter lang wordt.

Architect J. P. L. Hendriks heeft dit gebouw in acht bouwlagen hoog ontworpen. Het krijgt een vloeroppervlakte van 3.000 vierkante meter.

De firma Ahrend heeft intussen naar een grotere ruimte uitgezien en is erin geslaagd voor de overbruggingsperiode van nu tot de.ingebruikneming van het nieuwe pand de hand te leggen op het voormalige KLM-gebouw aan de Van Oldenbarneveltstraat. In die zaak zal voor het eerst in Rotterdam het systeem van zelfkeuze worden .toegepast, te vergelijken met zelfbediening, maar met dit verschil dat er altijd iemand voor advies aanwezig zal zijn.

Het bouwplan, aan de Westblaak zal omstreeks 1963 gereed zijn. De maquette toont.de frontpartij aan de zijde van de Karel Doormanstraat. In het nieuwe pand zullen ongeveer 150 personeelsleden van Ahrend komen te werken. In de beperkte ruimten aan de Nieuwe Binnenweg werken thans reeds 100 mensen. Deze bestaande zaak blijft ook in de toekomst, na de nieuwbouw gehandhaafd.

De binnenhuisarchitect van de N.V. Ahrend, de heer M. Grothausen heeft voor het pand aan de Van Oldenbarneveltstraat een show en verkoopruimte geschapen, die er helemaal op is ingesteld de bezoeker het gevoel te geven in de ruimte te zijn: de tegelvloer onderscheidt zich nauwelijks van de tegels op het trottoir buiten, het plafond geeft een Hollandse lucht te zien, tien gondolas, open etalage- en verkoopstands in de zaak, met een lengte van totaal 150 meter, laten het publiek de grote variatie in alle mogelijke schrijf-, kantoor en tekenbehoeften zien, terwijl ze een minimum aan ruimte inneemt.

uit:
Het Vrije Volk
14 oktober 1960