Machtig sluitstuk aan de Westblaak

Niet minder dan 130 meter lang is de gevel van hel winkel- en kantoorpand, dat „De Wereldhaven” gaat bouwen aan de Westblaak te Rotterdam, naar het ontet werp van architect H. D. Bakker.

Het pand, dat op de begane grond zeven grote winkels, krijgt, daarboven twaalf zeer ruime kantoorappartementen er en vier driekamerwoningen, wordt enerzijds begrensd door het gezellige winkelstraatje Keerweer en anderzijds door de Hartmanstraat. Gezien de vorm van het terrein, wordt de zijgevel aan de Hartmanstraat maar 3,5 meter lang, maar die aan de Keerweer wordt 30 meter. De achtergevel zal grenzen aan de panden van Van Reeuwijk en er Hollenkamp (die aan de Binnenweg staan).

Gisterenmiddag werd de eerste van de 217 Frankipalen geslagen, die het bouwwerk zullen dragen. Er komen flinke kelders onder de begane grond verdieping. IJs en weder dienende hoopt de aannemer eind volgend jaar het gebouw gereed te hebben en nu reeds is de eerste huurder geboekt. Met de huur is het zo gesteld, dat in de prijs begrepen is een zekere afbetaling, zodat de huurder in de loop van een aantal jaren eigenaar geworden zal zijn van het bij hem in gebruik zijnde deel van het gebouw.

Een aardige bijzonderheid betreffende de gebeurtenis van gisteren: tien minuten voor de paal werd geslagen kwam de heivergunning binnen. Als het bouwwerk gereed is, zal het eerste gedeelte van Rotterdams nieuwste boulevard, de Westblaak, voltooid zijn.

uit:
De Maasbode
15 november 1958