over ons

Algemeen
Kort na de oorlog worden er diverse architectuurtijdschriften opgericht. Zo verscheen in 1946 het eerste nummer van BOUW (tegenwoordig bekend onder de naam ArchitectuurNL) als spreekbuis van de wederopbouw. In april 1946 verschijnt het eerste nummer van het architectuurtijdschrift Forum (een uitgave van genootschap Architectura e Amicitia). En op 15 maart 1946 verschijnt de eerste uitgave van Rotterdam Bouwt dat in 1956 zijn naam wijzigt in Stedenbouw. Als ode aan deze bijzondere periode en als link naar het Rotterdamse hebben wij ervoor gekozen de website de naam Rotterdam Bouwt mee te geven.

Rotterdam Bouwt biedt inzicht in de architectonische en stedenbouwkundige ontwerpen en bouwplannen van oude, nieuwe, bestaande, verdwenen of gesloopte gebouwen. Het toont de groei van de stad Rotterdam tijdens de uitbreiding van de haven, het interbellum, de Tweede Wereldoorlog, tijdens en na de wederopbouw.

Rotterdam Bouwt heeft geen winstoogmerk, maar dient om specifieke Rotterdamse (bouw)projecten onder de aandacht te brengen en de interesse naar Rotterdamse architectuur, stedenbouw en kunst te stimuleren, Dat doen we door een beknopt digitaal archief van gebouwd Rotterdam samen te stellen wat als informatiebron voor liefhebbers van architectuur, stedenbouw en cultuurhistorie kan fungeren. De ambitie is om Rotterdam Bouwt jaarlijks uit te breiden met zoveel mogelijk bouwkundige plannen.

Rotterdam, een stad die je raakt, meeneemt, opslokt en oneindig fascineert. Met heel veel (on)zichtbare mooie plekken, straten, pleinen, gebouwen, complexen, mensen en gebeurtenissen in het verleden en het heden. Rotterdam, een stad om trots op te zijn!