Scholencomplex aan de Vissersdijk

Aan de Vissersdijk, op het nog altijd slechts ten dele bebouwde terrein tussen Hoogstraat en Blaak, gaat mettertijd een scholencomplex verrijzen dat een voor Rotterdam volkomen nieuw karakter zal dragen. Er zullen daar namelijk vier lagere scholen van elk zeven klassen worden gebouwd die over een gehele verdieping de beschikking krijgen.

Behalve zes leslokalen komt er op iedere etage, in de zuidelijke kop van het gebouwencomplex, nog. een lokaal, waarin aanvankelijk de aanvangsklassen zullen worden ondergebracht, maar dat daarna beschikbaar komt voor het onderricht in handenarbeid en handwerken en door de verschillende klassen afwisselend zal worden gebruikt. In hetzelfde gedeelte van het gebouw zal men de kamer voor het schoolhoofd, een vertrek voor de schoolarts en een ruimte voor de berging van leermiddelen vinden.

Het gebouw wordt toegankelijk via een groot centraal trappenhuis, dat voor de bovenste drie scholen zijn entree vindt langs een door twee bordessen onderbroken buitentrap. In de ruimte die daaronder ontstaat, zal de fietsenbergplaats worden ondergebracht.

Voor de op de begane grond gelegen school die een rechtstreekse toegang tot het gebouw krijgt, wordt een speelplaats aangelegd aan de zijde van de Vissersdijk. De drie andere scholen krijgen een ! zeer ruime speelgelegenheid aan de zijde van de Grote Markt.

In het complex, dat werd ontworpen door de Haarlemse architect J. P. Kloos, in samenwerking met de Rotterdamse werkgroep voor stedenbouw en architectuur Van Tijen-Boom-Posno, zullen verder naast elkaar aan de Vissersdijkzijde twee gymnastieklokalen met kleedruimten en douche inrichtingen worden gebouwd. Daarnaast komt, aan de zijde van de Molensteeg, een terrein voor de beoefening van buitensporten.

Vlak bij dit complex wordt, op de hoek van de Grote Markt en de Molensteeg, ruimte gereserveerd voor de bouw van twee, kleuterscholen van elk vier lokalen, in twee bouwlagen, waarvan de uitvoering tot een later tijdstip is verschoven. Doordat de lokalen niet rechtstandig boven elkaar zullen worden gebouwd, zullen de scholen op de bovenverdieping worden uitgebreid met een speelterras op het dak van de onderste etage. Achter dit complex zullen enkele door een gang met het hoofdgebouw verbonden speellokalen tot stand komen. Een perspectieftekening van het scholencomplex, dat aan de Vissersdijk zal verrijzen.

uit:
Het Vrije Volk
13 november 1959