links

Het platform vertelt op deze website het verhaal van de wederopbouw van Rotterdam. Vanaf het bombardement tot nu. In 2015 startte het platform met het verhaal over de oostelijke binnenstad. Dit gebied was door de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed aangewezen als nationaal aandachtsgebied. De wederopbouwsite wordt stapsgewijs uitgebreid met andere Rotterdamse wederopbouwwijken, gebouwen en verhalen.

Rotterdam Woont geeft een overzicht van de geschiedenis van het wonen in Rotterdam. Waarbij is gekozen voor de periode van 1840 tot heden. De nadruk bij dit unieke overzicht ligt bij de ontwikkeling van de woningplattegrond.

Rotterdam in Kaart is een initiatief van Museum Rotterdam, Op deze website worden verhalen,
foto´s en voorwerpen gekoppeld aan locaties in Rotterdam en de directe omgeving. Bovendien wordt de historische omgeving duidelijk door oude kaarten van de stad over het huidige Rotterdam te leggen.

Het Stadsarchief Rotterdam is het openbare geheugen van Rotterdam en enkele omliggende gemeenten. De bijzonder rijke collectie omvat honderdduizenden prenten, foto’s, films, kaarten, geluidsopnames en meer dan 20 kilometer papieren archiefstukken. Hierdoor wordt de geschiedenis van Rotterdam bewaard en zichtbaar gemaakt.

Het Geheugen van Nederland is een beeldbank met schilderijen, tekeningen, foto’s, beeldhouwwerken, keramiek, postzegels, affiches en krantenknipsels uit meer dan honderd Nederlandse musea, archieven en bibliotheken. In het Geheugen van Nederland kunt u rustig ronddwalen, maar u kunt ook gericht zoeken naar beeldmateriaal over specifieke onderwerpen.

In Delpher vindt u miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften die u allemaal woord voor woord kunt doorzoeken.

Sinds 1815 verzamelt en ontsluit het Kadaster geografische informatie. Ontdek met detijdreis-app meer dan 200 jaar aan topografische gegevens van Nederland.

De Technische Universiteit van Delft beschikt over een bibliotheek online met o,a. de kaartenkamer. waar topografisch, thematische en historische kaarten zijn te vinden zoals stadsplattegronden.

In de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) staan bijna 1 miljoen foto’s en tekeningen van erfgoed, afkomstig van verschillende bronnen. In de Beeldbank staan foto’s van gebouwd erfgoed, archeologie, landschappen, de Kunstcollectie en de collectie Kadastrale Kaarten 1811-1832.

HISGIS biedt de oudste Rotterdamse kadastrale kaart van 1832 met bijbehorende eigenaars- en perceelinformatie in digitale vorm. Deze gegevenslaag, die met achtergrondkaarten en andere data verrijkt kan worden, is bedoeld als kapstok voor het ophangen van digitale kennis over het landschap, het erfgoed en de sociale en economische ontwikkelingen in het verleden. Voor Rotterdam is dit ontwikkeld voor het gebied binnen de huidige gemeentegrens.