Deense Zeemanskerk aan de Coolhaven

Sinds omstreeks 810 onder aanvoering van koning Godfried van Denemarken 200 Vikingschepen Friesland aandeden zijn Deense zeelui in onze havens een gebruikelijke verschijning geworden. Dat aan het opvangen van de Denen inmiddels veel veranderd is blijkt nu weer eens uit de voorgenomen bouw van een Deense zeemanskerk aan de Coolhaven te Rotterdam. Het ontwerp voor de Deense zeemanskerk, met 60 vaste zitplaatsen met daarachter een gebouw van twee verdiepingen, is van de Kopenhaagse architect Holger Jensen en zijn Rotterdamse collega ir. N. Luning Prak. De Deense prinses Arme zal op 18 maart de eerste steen leggen.

De kerkbouw houdt verband met de flink gegroeide aanloop van Deense schepen in de Rotterdamse haven. In 1968 bedroeg dit aantal ongeveer 1.200 waarmee Denemarken zich op de vierde plaats klasseert. De eerste zeemansmissie van Scandinavische herkomst werd in 1876 in Rotterdam en Amsterdam geopend als ‘De Noorse Vereniging tot het verkondigen van het evangelie voor Scandinavische zeelieden in vreemde havens’. De vereniging ‘Deense zeemanskerk in buitenlandse havens’, die in 14 wereldhavens werkt, kwam in Rotterdam pas in 1954 tot activiteiten. Sindsdien vindt zij onderdak bij de Zweede zeemanskerk aan de Parklaan, waaraan een Deens predikant verbonden is.

Door het ruimtegebrek, dat in de loop der jaren ontstond, werd besloten een stichting ‘Vrienden van de Deense zeemanskerk te Rotterdam’ op te richten. De stichting stelt zich tot doel fondsen te verwerven voor bouw en inrichting van een Deense zeemanskerk. De gedachte aan een eigen kerkgebouw kon in de eerste instantie worden uitgevoerd door een in 1967 gehouden inzameling in Denemarken. Het belangrijkste dagelijkse werk van de zeemanspredikant is het opnemen van contact met de Deense zeelui, die in Rotterdam aanleggen. Hij bezoekt de schepen, voert gesprekken met de opvarenden, deelt dag en weekbladen uit en ruilt boeken en films. Vanzelfsprekend nodigt hij hen daarbij uit de kerk te bezoeken. De huidige Deense koopvaardijpredikant te Rotterdam, ds L Lam, heeft voordien zes jaar in Hamburg gewerkt.

Een zeemanskerk heeft ook ruimtes voor sociaal verkeer nodig, In een wat huiselijke sfeer kunnen hier gesprekken gevoerd worden, films bekeken of tafeltennis en biljart gespeeld. De predikant legt daarnaast de nodige bezoeken af in ziekenhuizen en gevangenissen, en organiseert dagtochten en sportontmoetingen. De Deense zeelui zullen met een eigen ontmoetingsgebouw ongetwijfeld gediend zijn. Tot februari 1970 moet echter nog onderdak worden gezocht bij de Zweedse zeemanskerk. Dan hoopt men de eigen zeemanskerk te kunnen openen.

uit:
Trouw
13 maart 1969