De “School met den Bijbel” aan de Zoutziederstraat

Vrijdagavond om 7 uur zal in de Ned. Herv. Kapel. “Spangen” een bijeenkomst worden gehouden ter gelegenheid van de opening der tweede school van de vereeniging “Een School met den Bijbel” in welke bijeenkomst ds. Brunt het woord voeren zal.

De eerste school der vereeniging staat aan de Havenstraat, ze is veertig jaar oud, en een vergelijking tusschen haar en de nieuwe school aan de Zoutziederstraat toont het beste hoe nog, ondanks de bezuiniging, uiterlijk en inrichting onzer scholen zijn vooruitgegaan.

De nieuwe school is een karakteristiek bouwwerk van den architect Corn. Hoogeveen, dat, daar de schoollokalen aan de achterzijde liggen, een zeer opmerkelijk front heeft gekregen met lage, breede ramen.

Het gebouw bevat 7 lokalen voor 48 leerlingen, een kamer voor het hoofd en verdere nevengelegenheden, een gymnastiek lokaal is in den tuin in aanbouw.

Fraaie teakhouten deuren geven toegang tot de ruime, wel verlichte gangen en trappen, de lokalen zijn in sprekende, maar harmonische kleuren geschilderd en maken, ondanks de grootte, een aangenamen indruk. Toch lijkt 48 leerlingen per klas, als men zoo ’t aantal banken ziet, voor he onderwijzend personeel geen hapje.

Hoofd der school is de heer Baas, vroeger onderwijzer aan de Havenstraatschool. De heer Baas is mobilisatie-invalide; ons paraat zijn tijdens den oorlog, heeft hem een oog gekost en een stijf been. Wat niet belet, dat jij de reputatie heeft van uitmuntend paedagoog. Met groot enthousiasme heeft hij zijn nieuwe school in orde gemaakt om Zaterdag kwart voor negen de eerste leerlingen te ontvangen. Want 1 Maart a.s. begint het onderwijs in deze tweede Hervormde school op Delfshaven.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
27 februari 1924