Woningbouw-experiment te Charlois

Iedereen kent zoo langzamerhand de etagewoning met halve slaapverdieping.Ze is een na-oorlogsch product, dat als voornaamste bezwaar had, dat de eerste etage de slaapvertrekken boven slechts bereiken kan langs een onaangenaam hooge trap.

Aan de Rockanjestraat te Charlois heeft de levensverzekeringsmaatschapij ‘Prudentia’ thans de proef genomen met een geheel nieuw type panden, dat deze moeilijkheid oplost en bovendien de kleinste woning van beneden naar boven verplaatst.

Het architectenbureau van de ir. Van Tijen en Maaskant, alhier, voortdurend bezig met experimenten op woningbouwgebied, heeft ook dit plan ontworpen en de firma Van Ommen en De Groot voert het thans uit.

In deze panden ligt de slaapverdieping tusschen de benedenwoning en de eerste bovenwoning. Beide hebben er de helft van. In de eerste gaat men dus één trap op naar bed, in de laatste één trap af. De tweede verdiepimng is zoo klein als vroeger het benedenhuis, bedoeld voor jonge menschen, die nog niet opzien tegen de hooge trap in het centrale trappenhuis, doch daarvoor in ruil iets heel moderns krijgen, gerieflijk, beknopt en extra licht.

Dat door deze verschuiving van ruimten ook het uiterlijk der nieuwe panden verandert, ligt voor de hand, Maar het wordt er zeker niet minder karakteristiek om en het is niet onwaarschijnlijk, dat op deze wijs weer een stoot wordt gegeven tot ingrijpende verandering in den verderen Rotterdamsche woningbouw, die ook ten Westen van den Boergoenschevliet nog altijd doorgaat. Immers ook de aangrenzende Schilperoortstraat wordt nu verder volgebouwd en ook de hoek Boergoenschevliet en Voornschevliet.

Nog heel wat oude hofjes staan aan de voltooiing van deze moderne Charloissche wijk in den weg. Maar een bordje “bewoonbaar tot 1939″ aan den ingang van een dezer hofjes bewijst dat dit nog maar een kwestie van kroten tijd is. Temeer omdat ook tusschen de Frans Bekkerstraat en de Gouwstraat tientallen nieuwe huizen verrijzen, als schakel tusschen de genoemde wijk en den Charloissche Kerksingenl. Oud-Charlois verdwijnt snel onder den druk van den tunnelbouw, die hier veel nieuw perspectief heeft geopend

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
15 maart 1938