Een eerste geval van erfpacht

Begrensd door Breede Hilledijk, Maashaven en Hillelaan, heeft de gemeente een driehoekig terrein liggen, dat tot dusver geen emplooi had kunnen vinden. Thans echter is daarop het oog gevallen van de bouwondernemers W. en T. den Ouden alhier, die er den architect Dürrer een eenvoudige winkelgalerij op lieten ontwerpen, waarin 15 winkels en 3 café’s zijn opgenomen, terwijl de beide bovenverdiepingen door kleine vrije bovenhuisjes worden gevormd.

De bouwpolitie heeft allerlei concessies moeten doen om dat schuine brok ongunstig gelegen grond rendabel te maken, maar het interessantst is, dat de bouwers het terrein niet koopen, doch in erfpacht krijgen van de gemeente tegen een jaarlijkschen canon van FL. 1,75, wat overeenkomt met een prijs van FL 35,- per vierk. meter.

Tot dusver heeft het erfpachtstelsel hier geen voet aan den grond kunnen krijgen omdat Burg. en Weth. niet bereid waren voldoende rekening te houden met de belangen der hypotheekhouders. In deze houding is echter verandering gekomen en evenals te Amsterdam en Den Haag wordt ook hier nu gecontracteerd zoo, dat de hypotheekhouder bij nalatigheid van den eigenaar de gelegenheid krijgt alsnog in te grijpen als hem dat voordeeliger lijkt.

Daarmee is een ernstige belemmering tegen het erfpachtstelsel, dat in de andere groote steden goed blijkt te werken in menig geval, ook voor Rotterdam vervallen. Het groote voordeel is, dat men met minder gereed geld in het bezit van een eigen huis kan komen, wat vooral in Den Haag op den bouw der nieuwe wijken een apart stempel heeft gedrukt.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
9 augustus 1928