Aan den Statensingel

Nu de eerste palen voor woningbouw in “Blijdorp” verleden week zijn geslagen, beginnen er meer bouwers. De teekening hierboven geeft het aspect van een blok panden, waarvan de Gebr. Spindler alhier binnenkort er een aantal gaan bouwen. Daarnaast de heer P. van Boven, te Schiedam, en aan de zijstraat weer de Rotterdamsche bouwers, de heeren Gorter en Van Duin, die daar huizen van 8 M. breedte zetten. Aan de Statensingel zijn de huizen 6 M. breed en ze zijn verdeeld in benedenhuizen en etagewoningen met halve slaapverdieping. Het uit het Westen reeds bekende type, dat echter op “Blijdorp” beter ingericht belooft te worden en bovendien voor wat lager prijzen zal te huur zijn.

Nu men eenmaal bezig is met bouwen, zullen reeds vroeg in 1933 de eerste bewoners in “Blijdorp” hun intrede doen. Daar het ook in casu gaat om woningen vlak achter den Walenburgerweg en dichtbij de Schie, melden zich nu reeds liefhebbers aan.

Het boven afgebeelde blok staat met zijn hoofdgevel tegenover het verbreede einde van den Statensingel. Ontwerper is de architect H. Sutterland, alhier.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
31 mei 1932