De Bergwegbrug over het Noorderkanaal

Een overzichtsfoto van het interessante werk aan de Bergwegbrug, één der onderdelen van het Noorderkanaal-project, dat eerlang een verbinding tusschen Schie en Rotte zal vormen. Op den achtergrond de Ceintuurbaan en de tunnel, welke toegang tot Hillegersberg geeft.

uit:
Rotterdamsch Dagblad
24 oktober 1935

De nieuwe toestand, die ontstaat aan het einde van den Bergweg bij de Ceintuurbaan. Men ziet de brug, welk komt te liggen over het Noorderkanaal, dat nog moet worden doorgegraven als de brug klaar is. Het verkeer gaat een bocht maken: van het ziekenhuis naar links dan weer met een bocht naar rechts onder de spoorbaan door. Op de brug kan het verkeer zich ook splitsen naar links naar den weg, die aan de overkant langs het Noorderkanaal wordt aangelegd. De bestaande weg van den Bergweg naar den Straatweg te Hillegersberg, welke verdwijnt als het kanaal wordt doorgegraven, zou schuin over het kanaal zijn gegaan; de brug ligt recht over het kanaal. Het is voordeeliger geweest de brug in het droge te bouwen en het verkeer heeft nu van den brugbouw en den kanaalaanleg geen hinder ondervonden.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
8 januari 1936

De aarden baan, welk thans is aangelegd van de in het verlengde van den Bergweg liggende brug over het Noorderkanaal naar de viaduct onder de Ceintuurbaan, geeft eenig denkbeeld van de bocht, welke eerlang het verkeer zal moeten maken, om via de brug Hillegersberg te bereiken.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
15 september 1936

De nieuwe situatie aan het einde van den Bergweg bij de Ceintuurbaan, nu de Bergwegbrug reeds gedeeltelijk voor het verker in gebruik is genomen. De tram volgt nog den ouden weg.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
22 januari 1937

Na de bebouwing van den Bergpolder is over het doorgegraven kanaal van Schie  naar Rotte een brug gelegd. Hoewel deze brug er reeds eenige jaren ligt heeft zij nog nooit dienst gedaan voor het rijverkeer. De slappe grond veroorzaakte zoo, dat de brug scheurde. Thans doen B. en W. den raad het voorstel Fl. 20.000,- toe te staan om deze brug, waarvan de bouw een vrij groot bedrag heeft gekost, af te breken en te vervangen door een hulpbrug.

uit:
Algemeen Handelsblad
6 mei 1940