Een blok moderne Heerenhuizen aan den Pieter de Hooghweg

Het hierbij afgebeelde blok van 15 moderne heerenhuizen aan den Pieter de Hooghweg en de Willem Buytewechstraat is een voorbeeld van, hoe ook in Rotterdam de woonhuis-architectuur zich wijzigt, hoe ze door blokbouw en strenge vormen een veel grooter karakter krijgt.

Deze huizen zijn ontworpen door den architect F.J. Hoogeveen en ondanks de grootste soberheid, die opdracht was, is het hem gelukt een brok bouwkunst te scheppen, dat naast de kantoorgebouwen daar een goed effect maakt.

Reeds vroeger is meegedeeld, dat de bouwondernemer Buitendijk den grond voor deze huizen in publieke veiling had gekocht, aanmerkelijk goedkooper dan de gemeente ze daar aanbiedt, wijl de eerste koopers van de stichting van een kantoorgebouw daar ter plaatse hadden afgezien en daardoor tot woonhuisgebouw kon overgaan. Dat er behoefte is aan niet te dure woonhuizen in de omgeving der havenwijk blijkt ondertusschen uit de belangstelling voor deze huizen vóór ze er nog staan.

uit:
Rotterdamsc Nieuwsblad
3 november 1925