Het Nieuwe Havenziekenhuis

Het Nieuwe Havenziekenhuis, waarvan de bouw dezer dagen werd aanbesteed, krijgt zijn ongeveer 20 meter breeden voorgevel aan de Oosterkade alhier. Hoe deze gevel wordt ziet men op bovenstaande teekening. De architect ir. B.J.K. Cramer, heeft naar een vriendelijk, maar in zijn bescheidenheid toch waardig cachet gestreefd. Het bovengedeelte, met zijn loggia’s op het Zuiden onder de ver overspringende daklijst, heeft het opene en voor alle zon toegankelijke van een echt gezondheidsoord. Het benedengedeelte met den geaccentueerden ingang geeft goed karakter van de inrichting weer.

Met de achterzijde komt het Nieuwe Haven ziekenhuis aan den Haringvliet uit. De gevel daar is eenvoudiger dan die aan de Oosterkade. Maar hier spreekt de hoogte van het gebouw met zijn zes verdiepingen duidelijker. Men ziet op de teekening duidelijk hoe klein de belendende heerenhuizen erbij worden. Van het bouwen en de inrichting van het Havenziekenhuis, dat 80 bedden krijgt, ga het Nieuwsblad reeds een uitvoerige beschrijving.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
26 november 1934