Het Antwerpse Hoofd

De oostpunt van het Noordereiland, waar Maaskade (rechts) en Prins Hendriklade (links) bij elkaar komen, heet sinds 1902 het Antwerpse Hoofd, plaatselijk ook wel bekend als de punt van Braakman. In het prachtige gebouw met de twee torentjes zijn het expeditiebedrijf en de rederij van H. Braakman & Co. gevestigd, die het pand in 1898 in gebruik nam naar een ontwerp van architect B. Hooykaas . Voordien lag het bedrijf van Braakman aan de Hertekade.

Met vrachtboten, de zogenaamde “Telegraafboten”, onderhield men geregelde diensten op Antwerpen, Brussel en Gent. De stoombootdienst “Telegraaf” behoorde tot de oudste stoombootlijndiensten van Nederland.

In mei 1940 ging de bebouwing aan het Antwerpse Hoofd in vlammen op. Na geruime tijd in noodgebouwen gehuisd te hebben, betrok de firma in 1951 een geheel nieuw pand. Later veranderde men de naam van het bedrijf in N.V. Expeditiebedrijf “Telegraaf”. Na opheffing van de firma heeft nog jaren Stork Dieselmotoren de oostpunt van het Noordereiland van bedrijvigheid voorzien.

In 1980 werd het pand gesloopt en door nieuwbouw, een enorme flatcomplex, vervangen. De foto werd omstreeks 1915 gemaakt.