Gevelarchitectuur van de Rochussenstraat

Voor de verzorging van de gevelarchitectuur aan de Rochussenstraat tusschen den Heemraadssingel en den Nieuwen Binnenweg hebben burgemeester en wethouders van Rotterdam benoemd den architect Alb. Otten, B.N.A.

De opdracht bevat het in overleg met de directie van Gemeentewerken maken van de ontwerpen en het detailleeren, alsmede het bepalen van de materialen en het aangeven van de kleuren van het verfwerk.


uit:
Nieuw Rotterdamsch Courant
donderdag 3 mei 1928
avondblad,