Volkshuisvesting Pootstraat

Inzake ‘t nijpende vraagstuk der volkshuisvesting hebben B. en W. den Raad een lijvig dossier aangeboden, dat een zeer uitvoerig en hoogst belangrijk rapport van den directeur der Gemeentewerken, mitsgaders een 22-tal daarbij behoorende bijlagen, als grafiche overzichten, plattegronden, schema’s, tabellen, plannen enz. omvat. Het geheel is de vrucht van een uitgebreid en degelijk onderzoek van een nauwgezette en veelomvattende studie, waarvoor terecht de Commissie voor de Plaatselijke Werken den directeur den heer Burgdorffer, de hulde brengt, die hem toekomt, al spaart zij evenmin haar critiek.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
zaterdag 16 augustus 1913
tweede blad