Aan den Bergschelaan

In den Bergpolder is de N.V. Bouwbedrijf “Noord””aangevangen met het bouwen van een blok van 32 huizen, bevattende 96 woningen, gelegen aan de Bergschelaan, De Savornin Lohmanlaan, Abr. Kuyperlaan en Insulindestraat.

De beide étageverdiepingen hebben de beschikking over een halve slaapétage op de derde verdieping.

De gevel is ontworpen door den architect A.J.M. Buys. De huizen moeten tegen 1 augustus van het volgend jaar worden opgeleverd.

uit:
Rotterdamsche Nieuwsblad
28 december 1932