Demping van de Binnenrotte

Te ’s Gravenhage is gisteren aanbesteed: het dempen van de Binnenrotte alhier en het maken van funderingswerken en afwateringswerken alhier. Minste inschrijvers waren de heeren Engel en van Krevele n te Rotterdam, voor FL. 454.900,-

uit:
Leeuwarder Courant
6 februari 1870

Bij de uitgraving van den bodem der Binnenrotte te Rotterdam, ten behoeve der werken voor den Staatsspoorweg, is gevonden een goed geconserveerd gebleven wervel van een walvisch, die thans tot wetenschappelijk onderzoek in handen is gesteld van den heer van Bemmelen, directeur der Rotterdamse Diergaarde.

uit:
Algemeen Handelsblad
31 mei 1871

 

bron foto boven: De Maastunnel, 2e jaargang, juli 1939, No. 9
bron foto onder: Sporen onder de stad, 1993