Groot bouwblok aan de Mijnsheerenlaan

Ook in Rotterdam-Zuid komen steeds meer bouwondernemers in actie. Trouwens de bouwers van het hierboven afgebeelde bouwblok, dat aan de Mijnsheerenlaan zal verrijzen, de heeren P. en C. van der Schenk, alhier, hebben, ook toen er geen grond van de gemeente te koop was, door het sloopen van oude huisjes in de Hillesluisbuurt zich gelegenheid tot voortbouwen “aan den overkant” verschaft.

Nu echter gaan ze naar de plannen van den architect, den heer P. Dick, aan de Mijnsheerenlaan, de Puttershoekstraat en de Jacob Noordzijstraat een bok van 11 moderne panden zetten met een frontlengte van 90 M. De hoekperceelen worden 8.50 M. breed, de andere 6 M. Zulks, omdat het uitbreidingsplan voor Rotterdam-Zuid op dit punt, waar de Dordtschelaan in de Mijnsheerenlaan uitloopt en een groot plein vormt, in de toekomst een winkelcentrum voorziet, zoodat de te bouwen huizen later in winkels moeten kunnen worden veranderd.

Omdat echter thans voor winkelhuizen op dit punt geen emplooi is, volgen de heeren Schenk hier weer de oude beproefde methode en maken aanvankelijk benedenhuizen. Daarnaast bevat elk der 11 panden 3 etagewoningen met afzonderlijk trappenhuis.

Het wordt een fraai en forsch bouwblok aan den breeden verkeersweg, welke de Mijnsheerenlaan nu in de naaste toekomst belooft te worden.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
7 februari 1933
blz 19