De H.B.S aan het Afrikaanderplein

Nadat al eens wijzigingen in de bouwplannen was gemaakt voor de nieuwe H.B.S. aan het Afrikaanderplein, omdat bij de aanbesteding de raming opmerkelijk was overschreden, werd den 17den April een nieuwe aanbesteding gehouden, welke ook nog aannemelijk boven de raming uit ging. Tenslotte hebben B. en W. ditmaal besloten den bouw aan de laagste inschrijvers, de aannemers G. Gesman Lzn. en C. Soetemeijer, te gunnen, die hadden ingeschreven voor FL. 516.890,- resp. FL. 511.300,- al naar gelang Rotterdamsche werklieden moeten worden gebezigd of niet.

Bovenstaande teekening geeft een goeden indruk van de kloeke afmetingen en de moderne architectonische structuur van dit nieuwe schoolpaleis, dat naast de gewone leslokalen o.a. zal bevatten gymnastiekzalen, een voordrachtzaal met tooneel, een badhuis, enz. Het gebouw zal binnen 22 maanden moeten worden opgeleverd.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
14 mei 1925

plan begane grond


plan verdieping

De H.B.S. aan het Afrikaanderplein te Rotterdam

Het gebouw bestaat uit twee hoofdgedeelten: a. het eigenlijke schoolgebouw en b. de aula, gymnastieklokalen enz.

Bij de hoofdtoegang bevinden zich de kamer van den concierge en het hoofdtrappenhuis. De linksche gang geeft toegang tot lokalen, die in hoofdzaak voor bijzondere doeleinden, natuurkunde, scheikunde enz. zijn bestemd. Achteraan bevindt zich een tweede trappenhuis, waaronder de bibliotheek gelegen is. De rechtsche gang leidt naar het gedeelte b. waarin zich de aula bevindt, de twee gymnastiekzalen, de bergplaats voor werktuigen en de twee kleedkamers.

Op de verdiepingen zijn de deelen a. en b. gescheiden.

Op de 1e verdieping van het gedeelte a. bevinden zich de kamer van de docenten met garderobe en verder aan weerszijden de lokalen: daarboven op de 2e verdieping bevinden zich de 2e bibliotheek, een tweede trappenhuis naar de lijnteekenzaal en verder aan weerszijden de lokalen, op de derde verdieping daarboven bevinden zich de handteekenzaal en de reserve handteekenzaal met modellenbergplaats, en daarboven bevinden zich de bergzolder met donkere kamer.

Op de 1e verdieping van het gedeelte b. bevinden zich de aula, die voor 400 personen plaats biedt, een garderobe, een toooneel met kleedkamers, een brandtrap en een cabine voor projecties. In den kelder bevinden zich rijwielplaatsen en de centrale verwarming, terwijl zonder eenig contact met de school een badhuis daarin is ondergebracht.

Het gebouw is uitwendig geheel baksteen uitgevoerd, terwijl voor de gangen tot op deurhoogte grijsgele verglaasde Friesche steen is toegepast met ruw geschuurd pleisterwerk daarboven. De lokalen zijn tot deurhoogte in schuurwerk behandeld met wit pleisterwerk erboven. Net schilderwerk is in frissche kleuren gehouden, rood, blauw, geel, groen en oranje wisselen elkaar af, terwijl de docentenkamers iets stemmiger zijn behandeld.

Voor het gebouw bevindt zich een groote botanische tuin met tuinmanswoning, kas en bergplaatsen.

Het ontwerp (opgesteld door de Dienst van Gemeentewerken, architect A. van der Steur, met medewerking van W.G. Witteveen red.) ontstond in 1924 en het geheel werd in 1927 voltooid opgeleverd.

uit:
Bouwkundig Weekblad
3 augustus 1929
nr 31