Concert Heemraadsplein

Op 31 augustus 1905 werd voor de eerste maal, in het plantsoen aan het Heemraadsplein, een muziektent geplaatst, waar de muziekvereeniging “Piet Hein” van Delfshaven haar eerste uitvoering gaf.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
31 maart 1906

In de verlichte tent op het welgelegen Heemraadsplein, waarop het jonge geboomte zich al tot respectabelen omvang gaat ontwikkelen, waardoor de naam “plantsoen” of “park” meer ter plaatse wordt dan “plein”, zaten gisterenavond weer vaardig de leden van de Harmonievereeniging “Het Westen”, onder leiding van hun wakkeren directeur Scherer, om tot besluit van den feestdag, een welgekozen programma af te spelen. Men kon er waarlijk verbaasd van staan, hoe de muzikanten zich nog zóó van hun taak konden kwijten, na den wel zeer vermoeienden dag van des morgens kwart voor zessen af, toen men zich reeds moest vereenigen in het gebouw Aelbrechtsstraat 16, vor de reveille en koraal aan de Rochussenstraat.

In het ruime plantsoen en langs de breede, mooie allee’s, die het begrenzen, was de aandacht groot voor hetgeen ten gehoore werd gebracht en ook in dit stadsdeel was weer opmerkelijk de gepaste feststemming, zonder een enkelen wanklank.

uit:
Rotterdamsch Dagblad
2 september 1908