De Johannes Bogermanschool

De nieuwe naar den President der Dordtsche Synode vernoemde school van de “Nederlandsche Hervormde schoolvereeniging op Gereformeerden grondslag” voor Christelijk nationaal lager, onderwijs te Feijenoord, waarvan de heer A.C. van Noordeloos voorzitter is, wordt Dinsdag a.s. door de architecten N. Tinbergen en Zoon alhier aanbesteed.

Het schoolcomplex bestaat uit een school met 7 leerlokalen en een gymnastieklokaal. Op het terrein is plaats voor een later te bouwen bewaarschool. Het geheel wordt gebouwd nabij de Overijselschestraat, tegenover een nieuwe groote scholengroep van de gemeente. De hierboven afgedrukte teekening laat zien, hoe de Johannes Bogermanschool zal worden.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
13 maart 1925