Reese’s danspaleis: Pschorr

Achter café Pschorr aan den Coolsingel zijn timmerlieden en meubelmakers, marbriers en decorateurs bezig met de laatste werkzaamheden aan het groote danspaleis, dat de heer Reese daar eerstdaags denkt te openen.

Achter het ondiepe cafégebouw was nog een groote ruimte, bestemd voor uitbreiding reeds bij de opening van het restaurant. Thans is deze chaos herschapen in een wijdsche dansvloer, zooals we die uit het buitenland en van de film kennen.

Door den bouwkundige Verhaar is van den ouden toestand een groote zaal gemaakt van eenige honderden vierkante M. oppervlak. In het midden is de dansvloer, rondom biedt een verhooging gelegenheid om stoelen en tafeltjes te plaatsen voor de toeschouwers en de dansparen, die willen uitrusten. Bovendien loopt rond de geheele zaal een galerij, eveneens voor de toeschouwers en het strijkorkest dat ten dan speelt. Een toegang heeft de dansgelegenheid zoowel van buiten af als van het café uit. De eerste is rijk met marmer bekleed.

Trouwens de aankleeding van ‘s heeren Reese’s nieuwe danspaleis wordt geheel first class. De betimmering wordt van donkerrood hout, de wandbeschildering is harmonisch maar rijk en in sterke kleuren, terwijl boven het al zich een lantaarn koepelt in een fantastisch spel van fel getinte glasfiguren in looden vatting.

In dezen stijl in het danspaleis iets nieuws voor Rotterdam en het zal straks, vooral in den avond, een wereldsteedsch effect maken als vele welgekleede en elegante dansparen hier hun kunnen vertoonen voor een mondain publiek.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
29 maart 1924