Middenstandswoningen aan de Nicolaas Beetsstraat

Het blok middenstandswoningen aan de Nicilaas Beetsstraat (terrein van het voormalige balkengat van de firma Van de Wetering) dat wordt gebouwd door den aannemer J. van Dort. Architect is de heer A. Krijgsman. De twee etages hebben ieder de derde verdieping voor de helft als slaapetage.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
3 juli 1935
blz 13