De Incasso-Bank in Rotterdam-Zuid

Dat meer en meer beseft wordt, hoe snel de beteekenis toeneemt van het stadsgedeelte aan den overkant van de Maas, dat nu ongeveer een vierde van heel de Rotterdamsche bevolking huisvest, kan stellig blijken uit het feit, dat een instelling als de Incasso-Bank op één der fraaiste punten, namelijk waar Groene Hilledijk en Beyerlandschelaan ineenlopen, een eigen nieuw gebouw stichten volgende de plannen der architecten B. Hooykaas Jr. en Van Bergen.

Op den beganegrond vindt de client1èle der Incasso-Bank een halfronde hal met diverse loketten, waaraan de kantoorruimte grenst. In het souterrain komt een kluisinrichting met safe, knipkamertjes en al wat tegenwoordig in zoo’n modern bankfiliaal thuishoort. De verdiepingen bevatten woonruimte.

Het terrein, waarop men reeds aan ‘t bouwen is, is ongeveer 12 bij 12 M., de architectuur, waarvan de bijgaande teekening een indruk geeft, moest, hoewel rijker van opvatting en uitvoering, toch aansluiten bij die der belendende perceelen en de gehele omgeving. Ten deele daar voor is hier het platte dak gekozen.

Als afsluiting van het karakteristieke hoekpunt aan den hoofdweg van Rotterdam-Zuid zal dit kloeke kantoorgebouw bijzonder tot zijn recht komen als symbool ook van het toenemend welvaren der bevolking in het Overmaasche. Trouwens, wie daar in deze dagen eens gaat rondkijken, zal spoedig ontdekken, dat er ook voor de meer welgestelden voortdurend meer woongelegenheid bijkomt aan fraaie wegen en singels.

Bij verbeterde verbinding en uitbreiding der onderwijsgelegenheid zal de trek naar den “Overkant” stellig blijven toenemen en meer en meer de groote ondernemingen rechts van de rivier tot het stichten van filialen in “Zuid” bewegen.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
26 april 1927