Een R.K. meisjeslyceum

Er is al eenige jaren sprake geweest va den bouw van een R.-K. lyceum voor meisjes. Thans is deze instelling gehuisvest in het gebouw van de R.-K. hoogereburgerschool aan den Beukelsdijk en een aangrenzend pand, maar dit heeft gemaakt dat het R.-K. gymnasium moest worden aangebracht in de Jan van Avennesstraat, terwijl de aan het lyceum onderwijs geven de zusters van de congregatie ‘Mariënburg’, wier moederhuis te ’s Hertogenbosch staat, tot dusver onderdak genieten van haar mede-zusters in het St. Anthoniusgesticht. Nu echter zullen dan toch de plannen  voor den bouw van een school met zusterhuis en kapel doorgaan. Dit laatste is zelfs reeds onderhands aanbesteed, waarbij de gebrs. Van den Luytgaarden alhier, de laagstem bleken voor een bedrag van Fl. 111.580.-

De volgende week wordt nu ook het school gebouw aanbesteed en men hoopt dan in het begin van 1934 zoover gereed te zijn, dat heel het complex kan worden in gebruik genomen.

Voor het lyceum enz. werden aan de Mathenesserlaan en de Breitnerstraat, dus het voormalige Land van Hoboken 4.200 vierkante meter grond van de gemeente gekocht tegen een gemiddelden prijs van Fl. 40,- per vierkante meter, zoodat er reeds een kapitaal aan grond is besteed. De kosten van den bouw zullen een drie ton bedragen.

Architect van het complex is de heer Jos. Margry alhier, die door de tijdsomstandigheden tot de grootste zuinigheid was verplicht, maar door de grootte en de groepen der gebouwen toch gelegenheid had deze belangrijken stadsdriehoek met zijn ontwerp monumentaal te acceotueeren, gelijk bovenstaande teekening toont, die een beeld geeft van zusterhuis, kapel en schoolgebouw gezien vanaf de Mathenesserlaan.

De gevels zijn bij elkaar 140 meter lang, ze worden van een gele steen gemetseld en krijgen stalen ramen, de dakbedekking wordt van bruin-roode pannen. De toren met het forsche ijzeren kruis is ongeveer 30 meter hoog.

Het zusterhuis zal plaats bieden aan 32 zusters, de school zal beschikken over 18 gewone lokalen, de noodige localiteiten voor speciaal onderwijs en een gymnastiekzaal. Onder de kapel komt de aula met tooneelruimte; de kapel zelf zal wel eenvoudig worden, doch door fraaie architectuurbehandeling toch wel een voornaam ernstigen indruk maken. De entrée van het lyceum zelf komt in een knik van de Breitnerstraat tegenover de Ochterveldstraat. Een forsche trap van natuursteen zal aan de entréehal voornaamheid geven. De gangen worden 2 meter breed. De kleeding der leerlingen komt in aparte vestiaires. Uiteraard krijgt de school, besteed voor een 400 leerlingen, een ruime fietsenbergplaats in het souterrain.

Het R.-K. lyceum heeft dus na lange onderhandelingen met gemeente en Rijk een goede plaats gekregen e n krijgt nu ook een gebouw dat bij alle soberheid karakter heeft en ongetwijfeld indruk zal maken.

uit:
Rotterdamsche Nieuwsblad
2 december 1932