Een nieuw gebouw aan den Noordblaak

Op den hoek van den Noordblaak en de Molensteeg zal binnenkort het gebouw verrijzen, waarvan we hierboven een afbeelding geven. Het kolossale pand, dat naar de plannen van den architect W. Molenbroek, door de aannemer S.A. Stolk gebouwd zal worden, bevat, nevens kantoren voor de Handelsbank op den beganen grond, met ‘safe-deposit’ in den kelder, een groot koffiehuis en restaurant, terwijl op de bovenverdiepingen verschillende kantoorlokalen ter verhuring zijn.

Het gebouw, waarvan de gevel aan den Blaak van hardsteen en zandsteen, de andere gevels van bak- en zandsteen worden opgetrokken, wordt gebouwd voor rekening van de Maatschappij ‘De Beurs’.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
20 oktober 1902