Landhuis aan den Plaszoom

Bijgaand teekeningen geven een deel van de plannen waarnaar dit gematigd moderne ‘home’ wordt opgetrokken.

Het huis wordt gebouwd met witte muren, grijs dak en wat kleur van terrasmuren, deuren, ramen en smeedwerk. Aan den tuinaanleg is iets meer zorg besteed dan doorgaans ’t geval is: in het ontwerp is getracht het witte huis een omlijsting te geven van groen met bloemen, zoodanig aangelegd, dat tuin en huis als ’t ware met elkaar worden verbonden. Over eenige jaren zullen de resultaten dan ook beter te beoordelen zijn dan op dit ogenblik.

De bouw werd bij uitnoodiging aanbesteed: aan de Gebrs. C. en W. de Hoog te Overschie is als laagste inschrijvers het werk overgedragen. De per 15 Januari aangevangen werkzaamheden hopen we in Augustus te beëindigen

Architect H. Sutterland

uit:
De Maasbode
Nummer 9
juli 1939