Tussen de Pannekoekstraat en de Botersloot

Over negen maanden heeft Rotterdam er weer een intieme winkelpromenade bij. Dit keer aan de oostkant van het spoorwegviaduct, omsloten door de Pannekoekstraat, de Botersloot en de Kaasmarkt. Hier komen in twee vleugels, van elk bijna tachtig meter lengte, 30 winkels met daarboven 30 vrije woningen.

Bovenstaande perspectieftekening toont het nieuwe winkelscentrum, gezien van het plein voor de Gemeentebibliotheek. Ook hier zullen auto’s en fietsers weer buitengesloten zijn; de winkelende Rotterdammers kunnen zich rustig bewegen over her trottoir, dat bij de Hoogstraat begint en eerst bij de Gemeentebibliotheek weer ophoudt.

In deze winkelpromenade, die aan de voorzijde een breedte van 24 meter en aan de achterkant een breedte van 16 meter heeft (de Lijnbaar is 18 meter breed) zullen voornamelijk kleinere winkeliers komen. Het bouwwerk aan de achterzijde, dat evenwijdig met de Hoogstraat komt, is nog niet in al zijn proporties vastgesteld. Wel is zeker, dat hier een groot aantal kleine winkels in zullen worden ondergebracht: een soort kleinhandelsgebouw dus. Dit bouwwerk staat los van beide vleugels van het eigenlijke winkelcentrum. Men kan dus direct van de Hoogstraat uit en van de Mariniersweg af in het centrum komen.

De winkels, die een oppervlakte hebben van vijf bij tien meter, krijgen twee gezichten. Het is namelijk de bedoeling om ook aan de achterzijde – aan de Pannekoekstraat en de Botersloot – etalages te maken.

De winkelpromenade – waarvoor nog geen naam is bedacht – krijgt een belangrijke functie in de nieuwbouw aan de oostkant van het spoorwegviaduct. Ze wordt een verbindingspunt tussen de Hoogstraat ten westen en ten oosten van de spoorbaan en betekent bovendien een gezellige schakel in het circuit Hoogstraat – Meent.

Tussen dit winkelcentrum en de Gemeentebibliotheek komen – vlak bij het beeld van de Hollandse Maagd – nog drie paviljoenwinkels.

Architect H.D. Bakker ontwierp het winkelcentrum en de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen De Wereldhaven bouwt het.

…..

Op de tekening ziet met links boven de winkels uit de hoogbouw aan de Mariniersweg, die eveneens door de Wereldhaven gebouwd zal worden. Het winkelcentrum krijgt zelf een hoogte van 9,50 meter; ook hier is dus weer gebruik gemaakt van het contrast tussen hoog- en laagbouw.

uit:
Het Vrije Volk
4 november 1953