Kantoorflat aan de Maasboulevard

De bebouwing van de Maasboulevard is een werk van lange adem, maar met de studentenflats, de uitbreiding van het Havenziekenhuis, het hoge ‘zusterhuis’ en de drie blokken (dure) woonflats begint er aan de oostelijke zijde toch wel wat schot in te komen. Minder vlot gaat het met het middengedeelte, dat de wat oudere Rotterdammers als de Boompjes hebben gekend. Daar troont het bijgebouw van de Nederlandse Bank nu nog in alle eenzaamheid.

Intussen heeft de minister in het begin van dit jaar de goedkeuring in uitzicht gesteld van een aantal bouwwerken. Dit is een extra-contigent, dat Rotterdam toeviel op grond van de verlichting, die het hier te werk stellen van vele Spaanse bouwvakkers voor de arbeidsmarkt gebracht heeft.

Tot die bouwwerken behoort een hoog kantoorpand, dat naar een ontwerp van architect H.D. Bakker zal worden gebouwd voor gezamenlijke rekening van de N.V. gebr. De Haas Tankvaartbedrijf en het cargadoors en expeditiebedrijf Dammers & Van der Heide & Co.

Dit gebouw zal boven de kelder en het souterrain zeven kantooretages tellen met daarboven een dakverdieping, waarin directievertrekken, de kantine en een conciërgewoning zullen worden ondergebracht. De Haas zal het rechter-, Dammers & Van der Heide het linkergedeelte in gebruik nemen (op bovenstaande perspectieftekening, waarop de achterzijde van het complex aan de Hertenkade het front vorm, is het juist andersom).

Elk van de twee bedrijven krijgt de hoofdingang aan de Boompjes, in het midden van de eigen helft van het gebouw. Met uitzondering van een lage uitbouw aan de zijde van Dammers & Van der Heide, waarvoor de definitieve bestemming nog niet vaststaat, zijn de beide helften van het bouwwerk volkomen aan elkaar gelijk.

De rest van de op de tekening voorkomende bebouwing tussen Boompjes en Hertenkade heeft geen betrekking op bestaande plannen en berust dus op fantasie. Zo zou het kunnen worden…

uit:
Het Vrije Volk
11 november 1965