Op den hoek van de Schoonderloostraat

De bebouwing van de Willem Buytewechstraat nadert haar voltooing. Met he stichten van het hierbij afgebeelde huizen complex op den hoek van de Schoonderloostraat zal ook de Zuidzijde voltooid wezen en Westelijk Rotterdam een typisch moderne straat rijker zijn geworden. De samenwerking tusschen bouwondernemers, architecten en welstandstoezicht is hier welgeslaagd te achten, al zal menigeen aan het levendige stadsbeeld van vorige generaties gewoon eerst even moeten gewennen aan de meer strakke schoonheid van de normaliseering en standariseering, welke in de architectuur van deze tijd gaan overheerschen.

De afgebeelde groep van in totaal 8 panden is ontworpen door architect ir. J.H. van den Broek voor den bouwondernemer Johs. P. Manhave Jr., beide alhier. Ondanks den hoogen grondprijs is men erin geslaagd de huizen zoo te bouwen, dat de buren het normale niet overschrijden; in de Schoonderloostraat vindt men er zelf van FL. 7,- per week. In de Willem Buytewechstraat zijn de woningen 6,75 M. breed en hebben het in deze omgeving ontstane flat type met ruime keuken van bijna 3 M. in het vierkant, naast een aantal kamers en bergplaats.

Op den hoek bevat het complex een royale winkel met woning, gelijkvloers en een pakhuis met aparten toegang. Voorts vindt men op den beganen grond een paar garages enz.

Architect J.H. van den Broek, die ook de in aanbouw zijnden hoek aan de Havenstraat ontwierp, heeft van de monumentale verkeerstrap (rechts  op de teekening)  naar de Schoonderloostraat nog even weten te profiteeren om ook aan deze hoek een bouwkundig accent te geven, dat door zijn levendigheid te veel monotonie in het straataspect gelukkig voorkomt.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
3 november 1928