De kerk der Apostolische Gemeente aan den Hillevliet

Als sluitstuk van het Eemsteindorp achter den Hillevliet heeft de architect van dit gemeentelijk complex woningen voor groote gezinnen, de heer J.P. Oud, voor de Apostolische Gemeente in Rotterdam-Zuid, welke in de laatste jaren sterk is gegroeid, een kerkgebouw ontworpen, waarvan hierboven de foto wordt weergegeven.

Het gebouw, dat over enkele weken zal worden ingewijd, is geheel in modernen stijl opgetrokken en in verband daarmee wit afgepleisterd. Het architectonische kubisme heeft aan de kerk een geheel van het gewone afwijkend karakter gegeven. Vooral van buiten. Van binnen is het een eenvoudige, plat afgedekte kerkzaal geworden met boven den ingang een galerij en een spreektribune tegen den wand daar tegenover. Ramen met eenvoudig glas-in-lood geven in het interieur een zee van licht, doch voor het overige is alle versiering vermeden.

Naast den hoofdingang is een stalling voor fietsen. Voorts bevat het complex, dat centraal wordt verwarmd, een catechisatie lokaal en andere voor den dienst noodige nevenruimten. Voor den voorganger der Apostolische Gemeente in “Zid” is in aansluiting op de kerk een kleine pastorie gebouwd in hetzelfde moderne karakter.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
12 oktober 1929