Het semi-permanente dorp in “Oud-Mathenesse”

Nauwelijks een paar maanden geleden is men bij “De Hooge Boomen””bezig met het bouwen van ongeveer 350 woningen tellende semi-permanente tuindorp en toch staan de spanten der eerste huisjes reeds overeind.

In het najaar wordt dan ook al een groep woningen opgeleverd, in mei 1924 moet heel het dorp gereed zijn.

Het typische tuindorpje ligt langs den weg naar Schiedam in den driehoek, die later ontstaan zal als – langs den toekomstigen havenspoorweg – een nieuwe hoofdweg is aangelegd naar het spoorwegstation Schiedam.

Eerst als deze ontwikkelingen er is zal het werkelijke stadsplan daar ter plaatse zijn beslag krijgen en het tuindorpje vermoedelijk plaats maken voor een park. Maar dan zijn we wel vijf-en-twintig jaar verder.

Hoe de aanleg van het dorp wordt, laat de bovenstaande situatie zien. Rondom een als speelterrein ingericht plein groepeeren zich de woningblokken. Op dit plein komt – als eenige openbaar gebouw – echt Rotterdamsch een brandspuithuis met er boven kantoor en spreekkamer. In de lange wanden van het plein bouwt men tweemaal vier winkelhuisjes. Behalve het grote plein geeft het dorp enkele kleine pleintjes, terwijl heel in de ronde een ringweg van ongeveer een K.M. loopt.

Het aspect belooft kleurig te worden op een geel plint van baksteen staan de geveltjes wit gepleisterd onder de roode daken tusschen het groen.

De huisjes worden gebouwd op een betonplaat ter dikte van 15 c.M. tot een totaal oppervlakte van ruim 15.000 vierkante M., een dikke kleilaag permitteert deze bouwwijze. De huisjes hebben beneden een woonkamer van 3,81 X 3,07 M. een slaapvertrekje van 2,30 X 2,05 M. en een keuken. Ze hebben een voor- en achteruitgang. De andere slaapvertrekjes zijn in de kap.

Van verschillende kanten kan men straks op den ringweg rond het dorp komen. Voor de kinderen dient het voorloopig scholencomplex, dat men thans aan de Bilderdijkstraat in Spangen bouwt.

Aanvankelijk had men het plan het werk in twee gedeelten uit te voeren. Toen de eerste aanbesteding te duur uitviel, heeft men eenigen tijd later het geheele complex aanbesteed, met het gevolg, dat thans de aannemer Van Loon, uit Dordrecht, het werk voor FL. 736.640,- maakt. Wat voor deze semi-permanente, sterk genormaliseerde woningen nog niet eens zoo heel goedkoop is.

Een curiositeit op het bouwterrein is de kubistische keet, die de architect Oud er voor de directie laat bouwen.

uit: 
Rotterdamsch Nieuwsblad
12 juni 1923