Bouwen in Oud-Mathenesse

Er komt thans schot in het bouwen in Oud-Mathenesse. De eerste huizen rijzen reeds boven den grond uit en de heimachines slaan nog steeds palen voor volgenden bouw. Het is begonnen met een complex van 60 panden aan de Prof. Poelslaan en aangrenzende straten, doch thans is er reeds weer andere grond verkocht en wat de gemeente aan 5 meter breede perceelen te koop heeft, zal spoedig “weg” zijn. De grond langs den dijk naar Schiedam vindt niet zoo gemakkelijk gegadigden: het 6.50 m. breede perceel is voor gewonen woningbouw niet bijzonder gewild. Bij een verkaveling in 6 m. breede perceelen zou ‘t beter gaan.

De teekening hierboven geeft een afbeelding van de door de gebr. Manhave alhier, gebouw de vrije beneden- en bovenhuizen aan de Prof. Poelslaan. Bouwen doen ernaast deze de gebr. Spindler, Boers en De Groot, Kloos en Wapenaar en de gebr. Kasteleijn, allen te dezer stede.

Het geheele complex krijgt hetzelfde uiterlijk. De architect W.Th.H. ten Boscg heeft de plannen gemaakt en de teekening toont, dat de architectuur met haar open karakter een prettig stadsbeeld zal geven. Oud-Mathenesse belooft, wat dit betreft, een goede, moderne stadswijk te worden.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
3 december 1936