Crooswijks nieuwe gezicht

In het saneringsgebied Rubroek I, begrensd door de Rotte, de Crooswijksesingel, de Crooswijkseweg en de Admiraal de Ruyterweg zal volgend jaar 1 april de herbouw beginnen met de stichting van bejaardenwoningen. Het daarop aansluitende complex in westelijke richting is ook voor bejaarden, waaraan Crooswijk zo rijk is, bestemd. Architect J. Hoogstad, die met de architectenbureaus Quist en Van Stekelenburg & Abeln voor dit gebied de ontwerpen maakt, legde gisteravond in een bomvol buurthuis Crooswijk de plannen uit. „Als er ergens in deze buurt een gat valt dat groot genoeg is om er een trappenhuis te maken, zal dat gebeuren. Rondom zo’n eerste aanzet worden eenheden met vier verdiepingen gebouwd. Zo groeit nieuwbouw tussen de oude bebouwing in.”

Het groen van de Crooswijksesingel met mooie oude bomen zal uitgebreid worden in het woongebied. De Rotte blijft water en wordt niet gedempt. De Jonker Fransstraat zal weer een drukke straat worden met in elk geval aan de oostelijke kant winkels. Bij het buurtpleintje verrijst een dienstencentrum voor bejaarden. De parkeergarages in twee lagen zijn overdag betaald beschikbaar voor winkels en kantoren en ’s avonds voor de omwonenden. „Wat de woningen betreft zullen de bewoners de keus krijgen of ze met de woonkamer aan de straat of aan het groen willen zitten. Dat wordt een kwestie van verplaatsen van wandjes.” Aldus architect Hoogstad. Over de toekomstige huren sprak de heer P. van Gemeren, directeur van Patrimonium’s woningstichting. Voor een vierkamerwoning is een huur van ƒl. 530 per maand becijferd. Op grond van een cao-loon van ƒl. 14.000 en gerekend met een aandeel in de huur van een zevende van dat loon, zou de huurder ƒl. 168 kunnen bijdragen. Het „gat” van ƒl. 352 zou door objectsubsidie (ƒl. 165) en een individuele huurbijdrage tot ƒl. 147 kunnen worden gestopt. Voor het restant zouden bijzondere subsidies moeten worden gezocht.

De heer Van Gemeren noemde als mogelijkheden: subsidiëring van reconstructiegebieden, extra verlaging van de grondprijs, verlaagde rente, lage starthuur. „Rubroek I is de aanzet voor het verjongen van en nieuw leven geven aan de. vervallen wijken Rubroek en Crooswijk. Te grote sloopgaten kunnen zo dodelijk zijn voor het leven in een wijk, dat verjongen niet meer mogelijk is. Dus slopen en bouwen samenvoegen tot één groot proces”, heet het in een overzichtelijk geschriftje over Rubroek-west. In dit gebied moeten 379 woningen {waaronder 20 grote en 49 kleine) komen. Er zijn 217 zelfstandige bejaardenwoningen en 202 verzorgingsbedden voor ouderen geprojecteerd. De kantoren zijn op 20.000 m 2 begroot. Het aantal parkeerplaatsen is 580. In het oude gebied was er 9.000 m 2 aan winkels, in het nieuwe 6.500 m 2 , waarvan een deel als showroom is bestemd. De oorzaak van de daling is: een grotere centralisatie van de winkels in het algemeen, de huur van de nieuwe winkels zal een aantal winkeliers te hoog zijn en de verandering van koopgewoonten. Aan het probleem van de huur is enigszins tegemoetgekomen door kleine dagwinkels met een lagere huur in het plan op te nemen.

uit:
NRC Handelsblad
20 oktober 1972