Op den hoek van Dijkstraat en Vogelstraat

De gemeente heeft onlangs ten behoeve van het G.E.B. , dat er een werkplaats in heeft gehad, de oude school in de Dijkstraat verkocht, op den hoek van de Vogelstraat. In deze school is indertijd de beslissing der jury in de stadhuisprijsvraag gevallen. Thans is een sloopersfirma bezig het zeer verwaarloosde gebouw te slopen.

In november a.s. zullen de bouwondernemers, de heeren Van Kuyk en Lagendijk, beginnen met den bouw van 14 panden, waarvoor de architect Corn. Hoogeveen het hierboven afgebeelde ontwerp heeft gemaakt. In deze panden komen benedenwoningen met grooten tuni en etagewoningen, elk met een halve vrije zolderverdieping, die in het a.s. voorjaar te huur zijn tegen een prijs van ongeveer Fl. 88,- in de Dijkstraat en iets goedkoper in de Vogelstraat.

De gevels worden opgetrokken  van een mooie handvormsteen met toepassing van zwarte tegels als versiering. Evenals het andere blok panden door deze bouwondernemers in de Dijkstraat gebouwd, krijgen ook deze panden stalen ramen. Op den hoek van de Vogelstraat komt een winkel met pakhuis of wagenbergplaats. Ook binnen wordt aan de afwerking van de woningen in moderne geest veel zorg besteed en de bouw van dit fraaie welverzorgde blok huizen is voor de Dijkstraat, zoo lang op deze plaats ontsierd door het verwaarloosde schoolgebouw, een verbetering, welke aan haar oude reputatie van prettige woonstraat zeer ten goede zal komen.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
6 september 1932