Halte Hillegersberg

Nu binnen enkele dage de nieuwe spoorlijn van Nieuwekerk naar Rotterdam-Centraal voor passagiersdienst in gebruik zal worden genomen en in verband hiermede ook het station Rotterdam-Noord zal worden geopend, is het interessant de toestand van 50 jaar geleden in herinnering te brengen. Als ik dit nieuwe bouwwerk in ogenschouw neem, maar vooral als ik daarbij bedenk dat hier voortaan practisch alle voorname treinen, de internationale incluis, zullen stoppen, hetgeen een groot gerief betekent voor de reizigers van de agglomeratie Rotterdam-Noord, heb ik (bijna!) moeite de vroegere toestand voor te stellen.

De verrassende gedaantewisseling in ons goede Rotterdam doen ons inzien hoe snel wij leven. De Ceintuurbaan, die nu van Terbregge af is ingeschakeld in de lijn Gouda – Rotterdam-Centraal, is op 1 mei 1899 in gebruik genomen tegelijk met de halte ‘Hillegersberg’. Ik kan mij echter niet meer herinneren hier ooit een passagierstrein te hebben zien stoppen. Veel zullen het er wel niet geweest zijn; goederentreinen evenwel maakten steeds druk gebruik van deze lijn. Mijn tekening, voor welek topografische juistheid ik insta, toont het haltestation met omgeving omstreeks die eeuwwisseling. Links gaat de Schielandse paardentram onder het viaduct door, op de houten trappen en in het stationnetje hebben de petroleumlantaarns nog de alleenheerschappij en in het verre verschiet is de spoorbrug over de Rotte te zien.

De straat langs de spoorbaan heette vóór 1904 Van Stolkstraat, genoemd naar A. van Stolk en Zoonen, die een houtzagerij had aan de Zwaanshals. Na dit jaar werd zij Haltestraat genoemd naar de nabijgelegen Spoorweghalte ‘Hillegersberg’ om de verwarring op te heffen die met de Stolkstraat in deze buurt ontstaan was. Deze Haltestraat liep van de Bergweg af aanvankelijk parallel met de spoorbaan om dan met een knik naar de Rotte te lopen. Deze rijkelijke van mooie Iepen voorziene straat was particulier bezit van de heer F.W. Hisschemöller, een broer van de welbekende kolenhandelaar aan de toenmalige Katshoek.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
25 september 1953