De eerste hoge huizen in Oud Mathenesse

De Schiedamscheweg wordt thans doorgetrokken, beneden langs den Rotterdamschedijk tot aan Schiedam. Bij het Marconiplein maakt men de breede afritten naar beneden en achter ‘Het Witte Dorp’ zullen de eerste huizen aan het nieuwe gedeelte Schiedamscheweg worden gebouwd.

Het is de bouwondernemer A. Menheere alhier, die op den kop tusschen genoemden nieuwen weg en de Engelschestraat het boven afgebeelde hoekblok van tien panden gaat zetten, naar een ontwerp van den architect J.P.L Hendriks. Het bevat 38 gewone woningen en twee uitgebouwde winkels met woning.

De Woningen liggen aan centrale trappenhuizen en zullen alle bevatten drie groote kamers, een keuken, en een badcel. De huren zullen ongeveer FL. 30,- per maand worden.

De architectuur is eenvoudig, doch de verhoudingen zijn goed en de uitspringende winkels geven aan dit hoekblok een bijzonder cachet. In het voorjaar van 1938 is dit huizenblok gereed en dan zal ook wel de erop aansluitende hooge bebouwing langs den nieuwen Schiedamscheweg gereed zijn tot aan het grensgebied waarover met het gemeentebestuur van Schiedam nog altijd geen overeenstemming is verkregen.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
1 juli 1937