De nieuwe R.K. school met broederhuis aan de Putschelaan

Merkwaardig is het wel een beteekenis de schoolgebouwen reeds hebben en steeds meer krijgen in de nieuwe stadswijken, welk zoo snel onstaan aan den overkant der rivier, in Rotterdam-Zuid. Belangrijke complexen gemeente-scholen vindt men halverwegen als accentueerende punten in de bebouwing. Maar ziet men de hierboven afgedrukte teekening van de nieuwe R.K. school met broederhuis aan de Putschelaan op den hoek van de Boudewijnstraat, dan zal men toegeven, dat dit complex ontworpen door het architectenbureau B.Th., ir. E.H. en H.M. Kraayvanger alhier., met eere zijn plaats zal innemen naast den openbare scholenbouw.

Waar het Putscheplein met scholen geheel zal worden gevuld, en er naast de R.K. school nog een belangrijke groep gemeentescholen komt, naast andere Christelijke scholen, is de architectuur van al deze schoolgebouwen in overeenstemming gebracht en vooral aan harmonische dakvormen aandacht geschonken.

De gevels van R.K. school en broederhuis zullen worden opgetrokken van geelgrijze, genuanceerde klinkers op een plint van paars-roode en blauw-verglaasde steen, de daken zullen worden gedekt met oranje-roode Ā pannen.

Op den hoek van het complex ziet met men de school voor jongens van de Rotterdamsche Vereeniging voor Katholiek Onderwijs, daarnaast het broederhuis voor de bekende congregatie der Broeders van St. Louis te Oudenbosch, die het onderwijs aan eenige scholen in Zuid ter hand zullen nemen.

Het broederhuis biedt ruimte voor 28 bewoners en omvat verder de noodige studie kamers, ontvangkamers enz. Aan de achterzijde zijn in den tuin geprojecteerd de kapel en de refter. Aan den tuin van het broederhuis sluit de speelplaats van de school aan, terwijl het geheele complex aan de zijde van de Boudewijnstraat wordt afgesloten door een open ijzeren hek.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
8 februari 1928