Bouwen bij de Mathenesserbrug

Op den hoek van den Mathenesserweg en Mathenesserdijk is de bouwondernemer Buitendijk begonnen met heien voor een blok winkel- en woonhuizen, waarvan de architectuur door den architect M. Brinkman is ontworpen in nauw contact met de wenschen en belangen van den bouwer.

Een kijkje op het blok huizen aan de zijde van den Mathenesserweg geeft bovenstaande teekening.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
6 december 1923