Een monumentale fontein voor ‘Het Westen’

In den loop dezer week hebben we verslag gegeven van de opening eener tentoonstelling van ontwerpen voor een monumentale fontein, ingekomen als antwoord op een prijsvraag door de vereeniging “Het Westen” uitgeschreven.

Zooals we reeds meldden, heeft de jury geen eerste prijs toegekend, doch als de beste uit de een-en-twintig inzendingen aangewezen het hierboven afgebeeld ontwerp van den Amsterdamschen beeldhouwer B. Ingen-Housz en den Naardenschen architect L. Streefkerk.

Voor de verwerkelijking van dit in elk geval zeer verdienstelijk ontwerp echter bezit de vereeniging “Het Westen” de noodige gelden niet, en om die reden zal een beroep gedaan worden op alle Rotterdammers, die hun stad gaarne wat mooier zagen, dan ze nu is. En te wenschen is het, dat de ondernemende buurtvereeniging slagen mag daarin, een der mooiste punten in het royaal aangelegde Westen – het kruispunt van Mathenesserlaan en ‘s Gravendijkwal – zou er voorgoed een monumentaal karakter krijgen.

uit;
Rotterdamsch Nieuwsblad
21 mei 1906