Een merkwaardig bouwwerk

Begin maart wordt het merkwaardige en zeer moderne aspecten vertonende bouwwerk aan de Binnenweg, tegenover het onlangs in gebruik genomen, doch slechts gedeeltelijk afgebouwde meubelmagazijn van P. v. Reewijk, geopend.

Het architectenbureau Brinkman & Van den Broek en Bakema heeft dit winkelpaleis, dat drie bekende magazijnen uit het winkelcentrum Dijkzigt, nl. Ter Meulen, Wassen en Van Vorst onderdak zal verschaffen, ontworpen.

Om de straks verlaten noodgebouwen in Dijkzigt, speelt zich reeds nu een zekere strijd af. De autoriteiten zijn van mening, dat die oude winkels niet meer voor winbedrijven verhuurd moeten worden; dit is een opvatting, die natuurlijk er op gericht is een einde te maken aan het noodwinkelskwartier. En een zekere drang uit te oefenen op de winkeliers in deze buurt nu nog gevestigd, om zich in de te herbouwen binnenstad te vestigen. Het gemeentebestuur heeft wat water in de wijn gedaan door te bepalen, dat er geen bezwaar tegen is, dat in de leegkomende ruimten pakhuizen of wel kantoren worden gevestigd. Tegen deze opvatting is reeds verzet gekomen, o.a. de nu nog op het oude land van Hoboken gevestigde bedrijven zien in te snel een tempo een degradatie van de buurt als gevolg van de maatregelen van het gemeentebestuur.

uit:
De Maasstad
februari 1951
nr 11
achtste jaargang