R.K. Meisjesscholen in Tuindorp-Vreewijk

De nieuwe St. Helena en St. Odiliascholen aan den Dalweg, die gisteren zijn ingewijd.

De plechtigheid werd voorafgegaan door een gezongen mis, opgedragen door pastoor W. H. Muller en waarbij een jongenskoor, onder leiding van broeder Theofilus zich deed hooren. De inzegening geschiedde door den heer J.W. v. Heeswijk, deken en werd bijgewoond door rector J. Nolet, voorzitter der Rotterdamsche Vereeniging voor Katholiek Onderwijs en de heeren Th. Bresser en J. v.d. Cammen, bestuursleden, pater Quirinus en den heer J.J. C. Starkenbrug, inspecteur van het Kath. L.O., verder door de heeren H.P.J. de Vries, architect, Gebr. Kwaaitaal, aannemers en Mentink, opzichter van den bouw en zuster Dominica, van het Moederhuis in Den Bosch, benevens de geheele geestelijkheid der parochie, onderwijzend personeel en leerlingen.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
17 oktober 1929
blz 13