De 234 woningen van ‘Het Zuiden’

Te Hillesluis aan de Beukelaarsweg, de Beijerlandschestraat, de Westerbeekstraat, de Zaadakkerstraat en de Riederlaan heeft de woningbouwvereniging het ‘Het Zuiden’ sinds Januari 234 woningen in aanbouw, waarvan de eerste thans gereed zijnd.

Het zijn zeer mooie beneden- en bovenwoningen, met een kleine, maar prettige keuken bij de huiskamer en drie flinke slaapkamervertrekken, voorzien van verplaatsbare ledikanten. Vijf van deze woningen bevinden zich in één pand, twee beneden en drie boven, wijl de slaapvetrekken der bovenwoningen zich op de zolderverdieping bevinden.

De afwerking maakt, zoover ze gereed is, een goeden indruk; wat gevoeglijk kan, wijl de aannemingskosten een kleine FL. 7.000,- per woning bedroegen, terwijl deze thans te bouwen zijn voor een paar duizend gulden minder.

Daar de grond onder de woningen FL. 9,- per vierkanten M. kost, zijn de huren moeten worden vastgesteld op Fl. 6,40 per week, op enkele na, die vrij zijn of wat grooter en dan FL. 7,- en FL. 8,- kostem. Bij deze huren moet uit de openbare kas nog op elke woning per jaar FL. 176,- toeslag worden betaald.

Bij den bestaanden woningnood is, naar deze mooie, maar achteraf gelegen woningen, de vraag buitengewoon groot. Reeds nu staan een 800 aanvragers op de lijst, doch het duurt nog wel een half jaar voor de laatste kunnen worden afgeleverd.

Aanneemster van het werk is de firma Wolterbeek en Van Dorp, die den bouw der vier blokken direct flink heeft aangepakt. Architect is de heer P.J. Vermaas, die, zooals we reeds zeiden, met zijn type huis niet ongelukkig is geweest.

Architectonisch kon het beter. Er is aan deze huizen een duur te veel aan metselwerk, dat bovendien leelijk is. Maar zijn eenmaal de woningen gereed en de voortuintjes aangelegd, dan zal dat op het overigens verdienstelijk geheel niet zoo zwaar wegen.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
14 november 1921