Nieuw gebouw voor het GAB

Dit is het ontwerp voor het nieuwe hoofdgebouw van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Rotterdam, dat zal verrijzen aan het Schiedamsevest. Het vervangt het gebouw aan de Eerste Middellandstraat. De verwachting is gewettigd, dat nog dit jaar een begin kan worden gemaakt met de bouw. Het ontwerp is van ir. H. Geistdorfer te Voorburg.

Het GAB krijgt tevens een nieuw gebouw voor de afdeling koopvaardijbemiddeling, dat naar een ontwerp van de Rijksgebouwendienst zal verrijzen aan de Willem Buytenwechstraat. Het vervangt het houten noodgebouw aan het Vasteland.

De bouw van dit kantoor is opgedragen aan Lucas Bouwbedrijf te Voorburg, dat met Fl. 212.400,- de laagste inschrijver bij de aanbesteding was.

uit:
Het Vrije Volk
22 januari 1960