Het nieuwe café Rondeel

Het café ‘Rondeel’, op den hoek van Hoogstraat en Moriaansplein, behoorde tot de oudste Rotterdamsche café’s en was eertijds een merkwaardigheid in het toen nog betrekkelijk kleine Rotterdam. Van daar, dat ’t tot ver in den vreemde bekend was en naam had overal in den lande, waar men met onze stad drukke relaties onderhoudt. Daar de inrichting echter niet meer voldeed aan de hooge eischen van dezen tijd, is het thans gesloopt om naar de plannen van den architect J.C. Henri van Ingen opnieuw te verrijzen. De herbouw is opgedragen aan den aannemer, den heer J.C. Frederiks.

Het ligt in de bedoeling café Rondeel weer te maken tot een eerste klas inrichting, waar iedereen zich thuis kan voelen.

Het ondergedeelte van den gevel wordt uitgevoerd in natuursteen met teakhout, het bovengedeelte wordt uit handvormsteen gemetseld. De constructieve deelen van het gebouw bestaan uit gewapend beton.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
24 november 1925