De Twentsche bank aan de Blaak

Het nieuwe gebouw van de Twentsche bank wordt naar plannen van het architectenbureau irs. A. van der Steur, W.A.C. Herman de Groot en K.I. Ruige in samenwerking met het architectenbureau Hooykaas, van Veen en de Jong in het bankkwartier aan de Zuid-Blaak gebouwd. Naast Mees zullen daar de Incassobank, eenige kleinere banken en ook de Handel Maatschappij verrijzen Oorspronkelijk heeft het plan bestaan de Twentsche Bank een plaats te geven naast de Bijenkorf. Zelfs de bouwput was daar al gegraven en de heipalen lagen gereed. De wijzigingen, in het stadsplan aangebracht, en waaraan ook het groote warenhuis ten offer zal vallen, zijn er oorzaak van geweest dat de Twentsche Bank verhuizen moest naar het haar nu definitief aangewezen perceel.

Het nieuwe gebouw krijgt een lengte van 44,60 meter, het wordt 27,70 diep en 26 meter hoog. Boven de kluisruimte in de kelders verheffen zich een begane grond, entresol, drie verdiepingen en een archiefruimte, in totaal komen er dus zeven etages lagen.

Op een plint van Scandinavische graniet wordt een natuursteenen onderbouw opgetrokken – de keus van dezen steen is nog niet bepaald – en het bovengedeelte wordt van bruinrooden baksteen.

De beganegrond-verdieping zal bestaan uit een groote hal met een bovenlicht in het midden. Langs de wanden komen de balie, spreekkamers, toegangen tot de diensttrappen en liften. De directiekamers zijn ontworpen op de eerste verdieping; de tweede etage is bestemd voor verhuurkantoren, de derde voor cantine en procuratiehouderswoning, naast de archieven op de bovenste verdieping is de woning van den concierge gedacht.

De hoofdingang ligt zooveel mogelijk naar het westen en voert naar een vestibule met portiersloge, van waar een overzicht mogelijk is naar kashal, effectenhal en personeelsopgangen. Bereids is met den bouw een aanvang gemaakt: het zal evenwel eenige jaren duren alvorens de Twentsche Bank in het nieuwe pand haar intrek kan nemen.

uit:
De Maasbode
nummer 3
juli / augustus 1946

Wil je meer weten over de Twentsche bank aan de Blaak? Kijk ook eens hier