Een nieuwe stadshoek in Zuid

De teekening hierboven toont, hoe sterk Rotterdam-Zuid veranderdt! Aan de Dortschelaan is een geheel nieuw wooncentrum ontstaan, dat nu zijn aansluiting krijgt op de Brielschelaan, waar belangrijke hoekperceelen tot dusver jaren braak lagen, terwijl toch de bouwers toen er graag het dubbele voor zouden hebben betaald van wat ze nu hebben opgebracht.

Plaatselijke Werken is op dit punt bezig met pleinaanleg, want op straatruimte is in deze omgeving niet gespaard. Zeer breede wegen rijen zich aan allerlei pleinen. Wat uiteraard een forsche bebouwing vergt, zooals we die op de teekening hierboven zien. Een bebouwing, welk voor ‘Zuid’ nieuw is.

Het ontwerp dezer bebouwing is van den architect D. Dürrer, alhier. De bouwondernemers, de heeren Snoek en Van der Velden, bouwen hier een 15-tal winkelpanden, waarvan er op een hoekperceel reeds door ‘De Gruyter’ is beslag gelegd, want deze bouwerij sluit aan op een zeer volksrijke buurt. Weshalve er voor winkels wel plaats is.

Behalve de 15 winkels bevat het complex een 45-tal woningen, deels met halve slaapverdieping en huren die om de Fl. 35,- per maand draaien. ‘Haagse’ trappen in verbeterde editie geven ook hier toegang tot de woningen en een bijzonderheid is het, dat in deze bouwerij een 200 ton balkijzer wordt verwerkt om de begane grond verdiepingen vrij te houden.

De gevels worden van een mooie, dunne roode Limburgsche steen gemetseld, de puien krijgen een bekleeding van groene en zwarte tegels. Het geheel geeft een nieuw aspect in ‘Zuid’ grootsteedscher dan al wat er tot dusver is gebouwd.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
16 oktober 1934