Het Stieltjesmonument

Het monument dat, naar een ontwerp  van Prof. Gugel te Delft, door de firma Gebr. Magry & Snickers werd vervaardigd, is geplaats op het Noordereiland. In het begin van 1879 werd tot de oprichting van het monument besloten; den 24en Oct. 1883 werd het , na goedkeuring door de deskundige leden der Commissie, opgeleverd en den 17en Mei had de overdracht aan de gemeente Rotterdam plaats.

Het hek, dat de gedenkteeken omringt is daar, op verzoek der Commissie, door de gemeente Rotterdam geplaatst. Het was aanvankelijk het plan, het marmeren medaillonportret, van den Heer Lacomblé, aan het voetstuk te plaatsen; maar uit vrees voor baldadige handen, die reeds het een en ander van de versieringen beschadigden, heeft men daar liever een bronzen afgietsel ervan aangebracht, terwijl aan het origineel, gelijk wij reeds gemeld hebben, een plaats wordt gegeven in het museum Boymans.

Aan bijdragen, waaronder ook uit Oost-Indië en Japan, werd ontvangen Fl. 6445,88, welke som met Fl. 897,32 rente van gelden à deposito een bedrag van Fl. 7343,20 maakte.

Uitgegeven werd voor het monument aan de aannemers Fl. 5950,-; marmeren medaillon en bronzen kopie Fl. 368,-; honoraria en opzicht Fl. 750,- en aan verschillende kleinere uitgaven en verschotten Fl. 275,20.

uit:
Het Nieuws van den Dag
02 juni 1884